Dunajská stezka - prolog

24.08.2017 napsal Michal Čepek


Když jsme se loni připravovali na Labskou stezku, táta si koupil ty nejobyčejnější brašny na kolo. Důvodem bylo, že to je první etapová cesta natěžko, ale vzhledem k jeho věku také poslední. Protože se brašny začaly rozpadat již během cesty, docela mě překvapil, když mi už kolem Vánoc začal vykládat, jak je skvělá Dunajská stezka. Že je to matka všech cyklostezek, prochází nádhernou krajinou, vede z kopce dolů, klienti Alvarezu po ni chtěji určitě jezdit a kdy že to vyrazíme. Tak jsme tady, na Donauradweg. Dunajská stezka - prolog

Donauradweg - nejznámější a zřejmě jedna z nejkrásnějších evropských cyklostezek a také nejpoužívanější, především v úseku z Pasova do Vídně. Od symbolického pramene Dunaje v německém Donaueschingenu do Bratislavy měří něco málo přes 1000 km. Německá část do Pasova je dlouhá cca 600 km, úsek v Rakousku od Pasova do Vídně cca 340 km a do Bratislavy dalších cca 70 km.

Dunajská cyklostezka je částí evropské sítě cyklistické trasy Euro-Velo číslo 6.Trasa EuroVelo 6 se nazývá Říční trasa, neboť vede z Nantes, kde ústí Loira, podél řeky přes Francii, pokračuje do Švýcarska k Bodamskému jezeru a podél Dunaje skrz Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko až k ústí Dunaje na břehu Černého moře.

Dunajská cyklostezka v Německu a Rakousku je z velké části oddělena od automobilového provozu a její povrch je asfaltový, místy pak kvalitní šotolina a jen krátké úseky jsou vedeny po vedlejších silnicích s minimálním provozem.

Dunaj (německy Donau, slovensky Dunaj, maďarsky Duna, chorvatsky Dunav, srbsky Дунав, bulharsky Дунав, rumunsky Dunărea, ukrajinsky Дунай, anglicky Danube) je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina). Délka toku činí 2811 km (s nejdelší zdrojnicí Breg 2857 km). Povodí má rozlohu 801 463 km² (7,9 % plochy Evropy). Dunaj má mezi světovými řekami několik prvenství: leží na něm nejvíce hlavních měst (4: - Vídeň, Bratislava, Budapešť a Bělehrad), protéká nejvíce státy (10) a také na jeho povodí je nejvíce států (20).

Název Dunaj (a příbuzné tvary v jiných jazycích) pochází z latinského jména římského boha  Danubia. Toto slovo může být keltského, skytského nebo sarmatského původu. Dunaj byl označován také jako Tonach, později také Donaw. Starým jménem (zejména) dolního Dunaje bylo latinské Hister, Ister, pocházející z řeckého Ístros, což byl syn Ókeána a Téthydy.

Zdrojnice Dunaje pramení ve Schwarzwaldu na jihozápadě Německa a vzniklý veletok ústí mohutnou deltou do Černého moře. Dunaj protéká geologicky velmi pestrým a složitým územím, mezi Českým masivem a Alpami, Karpatskou kotlinou, Valašskou kotlinou a několika velkými průlomy.

Nedaleko za soutokem obou zdrojnic Brigachu a Bregu prochází Dunaj jižní částí krasového pohoří Švábská Jura, nazývané také Švábská Alba. V oblasti mezi obcí Immendingen a městem Fridingen dochází k propadání Dunaje. Dunaj zde prosakuje do podzemních jeskynních sytémů a část vody vyvěrá asi 12 kilometrů jižněji u města Aach, kde tvoří stejnojmennou řeku Aach. Řeka Aach pak ústí do Bodamského jezera. Dochází tak k paradoxu, kdy část vody předurčené k odtoku do Černého moře mění svůj směr a teče namísto toho do Severního moře.

Na horním toku je Dunaj náhorní řekou postupně rostoucí ve veletok. Pravý břeh je nižší a Dunaj z této strany přijímá větší přítoky: Iller, Lech, Isar, Vils a zejména Inn. Díky nim získává Dunaj průtokové charakteristiky alpských řek, přestože jí sám není. Z levé strany jsou větší přítoky: Altmühl, Naab, Regen a Ilz. Na území Rakouska se Dunaj zařezává do jižního okraje Českého masivu a protéká malebnými kaňony, z nichž největší je Wachau. Zprava se vlévají Traun, Enže, Ybbs, zleva Aist. Pod Kremží vstupuje Dunaj do Tullnské kotliny, přijímá zleva Kamp a zprava Traisen a Vídeňskou (Korneuburskou) branou se prolamuje do Panonie.

Šířka koryta nad Ulmem dosahuje 20 až 100 m a níže roste na 350 m ve Vídni. Na Rumunsko - Bulharské hranici je místy široký několik kilometrů. Rychlost toku se pohybuje od 1 do 2,8 m/s. Místy je koryto obehnáno napřimovacími a protipovodňovými hrázemi. Tak tolik říkají různé zdroje, především Wikipedie.

Cesta vlakem z Jeřic do Donaueschingenu je větší dobrodružství, než bych čekal. Jediný vlak na čas byl ten první v 5:18 do Hradce. HK - Praha 20 minut zpoždění a sotva stíháme připoj do Chebu. Tomu se cestou porouchala lokomotiva, a tak přestupujeme ve Zdicích na vlak do Plzně, který tam pro nás mimořádně zastavil. Když jedním vlakem cestují pasažéři ze dvou souprav, je to tlačenice směle konkurující té indické. Z Plzně do Chebu jedeme pendolinem, do kterého se nám původně nepodařilo získat místa pro kola. Nadrsno, s koly v uličce. Příjezd o 2 hodiny později. Vlak z Chebu do Norimberku měl zpoždění 20 minut, nestihneme ICE do Karlsruhe. Místo toho jedeme regionalem do Donauworthu a dál osobákem do Ulmu, kde stíháme poslední vlak k prameni Dunaje v Donaueschingen. Příjezd v 22:34 je vysvobozením z dnešního železničního pekla. Kolikrát že jsme to vlastně přestoupili? Díky ČD i DB za možnost poznat tolik nádraží a zaposilovat si s kolem naloženým brašnami v podchodech a nadchodech. A pak už jen průjezd nočním městem do hotelu Wyndham Garden a spát.


Michal Čepek

Poprvé vyrazil do světa v roce 1993, kdy projel stopem celou Evropu. Následoval Izrael, Jordánsko, Egypt a v roce 1996 odjel sám po zemi přes Turecko, Írán, Pákistán do Indie a Nepálu. Tato roční Cesta na Východ úplně změnila jeho pohled na svět a cestování se stalo osudem. Začal průvodcovat přechody rumunských hor pro Kudrnu, další zkušenosti získal na zájezdech Adventury. Pro Alvarez pracuje již od roku 1998, dlouhá léta vytvářel a průvodcoval zájezdy v Asii. V současné době je majitelem CK Alvarez. Stále aktivně cestuje, připravuje nové zájezdy, chodí po horách, jezdí na kole a plaví se na lodi po řekách a kanálech.

Petra 01.01.2018

A dál......

Ing.Rosůlek Zdeněk Nová Paka 17.11.2017

těším se na pokračování :-(

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative