IZRAEL - země, kterou by měl navštívit každý

05.07.2013 napsal Ing. Katka Maruškinová


Izrael je zemí, kterou by měl navštívit každý. Proč si to myslím? Je to hlavně proto, že Izrael je kolébkou monoteistických civilizací (islámské, křesťanské, židovské), do jedné z kterých patříme i my, Češi. Na tomto místě se zrodilo křesťanství, které přišlo na území Čech v 8-9. století, a od té doby ovlivňovalo a nadále ovlivňuje naší kulturu a mentalitu.  IZRAEL - země, kterou by měl navštívit každý

Mrtvé moře (Izrael, Shutterstock)

Izrael je zemí s nesmírným přírodním a kulturně-historickým bohatstvím. Barevná Negevská poušť na jihu země postupně přechází u Mrtvého moře v poušť Judskou, která uchvacuje svými tvary, ale také pevnostmi krále Heroda. Oblast, která se označuje jako Judea, není však pouze poušť, ale rostou zde také fíky, olivovníky a oleandry. Od Jeruzaléma na sever a západ se nachází úrodné oblasti. Na východ, v dnešní oblasti Palestiny, jsou pole zavlažovány řekou Jordán. Ještě dále na sever jsou úrodné údolí Hula a Megiddo, které jsou od sebe odděleny Galilejskými kopci. Mezi nimi se třpytí tyrkysové jezero Kineret (také Galilejské, nebo Genezaretské). Hranice s Libanonem a Sýrií tvoří Golanské výšiny, které jsou oblíbenou destinací izraelských lyžařů.

Izrael, ačkoli země rozlohou menší než Česká republika, se chlubí několika prvenstvími:

Nachází se tady nejstarší obývané město na světě - Jericho. Kromě toho tady také naleznete největší kráter světa o průměru 40 kilometrů, který vznikl zemětřesením - jmenuje se Makteš Ramon a nachází se v Negevské poušti.
Izrael má nejnižší místo na zemi - Mrtvé moře, kterého hladina je v nadmořské výšce -420 m.  Země má také nejvyšší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí na světě a dokonce se chlubí tím, že izraelské krávy dosahují nejlepší dojivost na světě ... prostě země zázraků, a to doslova a do písmene. 

Jeruzalém (Izrael, Shutterstock)

Nejlepší období pro návštěvu Izraele je jaro a podzim. Teploty v této době jsou příznivé a navíc na jaře je Izrael nejzelenější a v květu. Na podzim je zase možné si užít plodů této země, jako jsou banány, fíky, pomeranče nebo granátová jablka. Kromě toho je jaro a podzim období většiny židovských svátků, které izraelští Židé slaví se svými rodinami a také v rámci své komunity. Svátky přináší výborný náhled do života a kultury této společnosti.

Bohužel pobyt v Izraeli většinou začíná přísnou kontrolou cizinců při vstupu do země. Je to hlavně podmíněno nelehkým postavením jediného židovského státu v samotném srdci arabského světa. Není ale rozumné nechat se znechutit a odradit počátečnou nepřívětivostí Izraelců, kteří sami sebe označují jako SABRA – druh kaktusu, který je na povrchu pichlavý, nicméně uvnitř lahodný a sladký. Přesně takoví jsou obyvatelé této země a tu pověstnou sladkost okusí každý, kdo si nevytvoří obraz Izraele na základě prvních dojmů z letiště Ben Gurion nacházejícího se 20 kilometrů od největšího města země - Tel Avivu. „Jarní kopeček“, jak zní překlad tohoto názvu města na pobřeží Středozemního moře, oslavil tento rok sté narozeniny svého založení židovskými osadníky z Evropy. K Tel Avivu dnes patří také historické městečko Yafo, které už ve starověku navštívil apoštol Pavel.

Jedna z hlavních dálnic země vede na sever podél pobřeží, kde jsou průmyslová a univerzitní města jako Herzelia, Netanya nebo Hadera. Nejzajímavějším je ale Cesarea – římské město, které si do dnešních dob zachovalo svůj starověký nádech. Je zde možné vidět dobře zachovalý římský amfiteátr a pozůstatky Herodových lázní poukazující na okázalý styl života tohoto kontroverzního krále. Přes nejsekulárnější  město Izraele Haifa (kde jezdí veřejná doprava i o šabatu) se jede do Akko, bývalého křižáckého města a centra křesťanské vlády ve 12. století. Zajímavostí Akka jsou výborně zachovalé hradby, královská citadela a stáje. Historické centrum je částečně obývané izraelskými Araby, kteří v jeho úzkých uličkách vytvořili tradiční tržiště, tzv. súk.

Galilejské jezero (Izrael, Katarina Maruškinová)

Galilea, úrodná a bohatá oblast, kterou našinec může znát zejména z biblických příběhů o působení Ježíše Krista, sehrála významnou úlohu i v židovské historii. Centrem židovského učení a mystiky je město Safed. Toto často opomíjené město, založené španělskými Židy v 16. století, leží v nadmořské výšce 900 metrů a má úchvatné centrum, vystavěné z bílého vápence. Nachází se zde unikátní barevné středověké synagogy a Ulice umělců, kde umělci nejenom vystavují ale i prodávají své obrazy, plastiku, koberce a zejména šperky.
Přes úrodné údolí Hula, které patří k hlavním migračním trasám ptáků na světě, je možné projet na Golanské výšiny. Toto nynější izraelské území protíná několik významných přítoků řeky Jordán (např. řeka Banias), které vytváří největší vodopády na zemi. Vykopávky podél řeky odhalily město založené králem Filipem, odkud pochází jeho název Cesarea Filipova. Nad řekou se nachází středověký islámský hrad Nimrod, ze kterého je vidět na území Libanonu. Naopak z hory Bental je zase výhled do sousední Sýrie. 

Ježíš Nazaretský je určitě nejvýznamnější postavou Izraele. I když se narodil v Betlémě, podstatnou část svého života prožil v Galileji. Ve městě Nazaret, kde Ježíš vyrůstal, jsou v kostele sv. Josefa odkryty základy domu, ve kterém možná sám Ježíš bydlel. Kolem Galilejského jezera bylo několik městeček, ve kterých Ježíš kázal během svého veřejného působení. Nejlépe zachovalé městečko je Kafarnaum. Kromě místní synagogy se zde zachovaly základy domů na přelomu letopočtů. Na těchto domech je nyní postaven kostel ve tvaru lodě, jaké používali rybáři, ze kterých si Kristus vyvolil svých dvanáct učedníků. Z Kafarnaumu je možné proplout do centra Galileje, města Tiberias. V celé oblasti se na stavitelství už po staletí využívá místní kámen černé barvy, který je lávového původu. Z tohoto kamene je postaven i kostel na Hoře Blahoslavenství, odkud je krásný výhled na Galileu a Golanské výšiny.

Na jihu od Galileje je oblast Samaří. Dnes je to součást palestinské autonomie, kterou se nyní prakticky nedá projet. Cesta do Jeruzaléma proto vede kolem Samaří, dálnicí 6 západně od této oblasti, nebo naopak východně podél řeky Jordán. Jeruzalém je srdcem Izraele. Je to nejposvátnější místo v celé zemi, kde se Židé již 2000 let modlí u jediné zdi, která jim zůstala po zničení chrámu Římany v 1. stol. n. l. Má se za to, že Boží přítomnost tuto Zeď nikdy neopustila, a proto se k ní věřící nikdy neotáčí zády.

Jeruzalém, Zeď nářků (Izrael, Shutterstock)

Přímo za Zdí nářků je další svaté místo, ze kterého podle Koránu prorok Muhammad vstoupil do nebe. Dnes jsou zde dvě mešity ze 7. stol. a prostor mezi nimi, který pojme statisíce modlících se muslimů. Nedaleko mešit začíná Křížová cesta na místě, kde byl Ježíš po soudu Pontským Pilátem zbičován. Jednotlivá zastavení této Ježíšovy poslední cesty jsou označená čísly a malými kaplemi. Posledních pět zastavení je v chrámu Božího hrobu, kde na Golgotě byl Ježíš ukřižován a poté vložen do skalního hrobu. Pokud ale někomu tento kostel se svými kaplemi různých církví již nepřipadá autentickým místem Ježíšova utrpení, existuje ještě tzv. Zahradní hrob za hradbami města, kde je skála tvaru lebky (což je význam slova Golgota) a u ní vytesán hrob. Jeruzalém není však jen město náboženství a historie, je to zcela rušné město, jehož život lze dobře pozorovat během procházky po jeho hradbách. Moderní centrum Jeruzaléma tvoří ulice Ben Yehuda a Král Jiří, kde je možné ochutnat falafel, národní jídlo Izraele.

Z Jeruzaléma se lze vydat na cestu do pouště směrem na jih a východ. Po překonání Bodu nula se dál prudce klesá na úroveň Mrtvého moře. Toto slané jezero, ve kterém žije pouze několik druhů halofilních bakterií, tvoří hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Stojí za to se v něm vykoupat a během pobytu ve vodě si třeba přečíst noviny – voda, která obsahuje 30% soli, krásně nadnáší. Ačkoli život v poušti je kolem Mrtvého moře omezen, přesto poušť sehrála důležitou úlohu zejména na přelomu letopočtů, kdy se stala domovem a útočištěm různých židovských sekt, které odsud podnikaly odboj proti Římanům. Ten největší se odehrál na Masadě, v pevnosti postavené králem Herodem. Masada je symbolem odporu a odvahy Izraele do dnešních dob. Kromě náročné Hadí stezky je přístupná i lanovkou. Výhled z tohoto skalního masívu je jeden z nejkrásnějších na celé zemi.
Dále směrem na jih k městu Eilat je několik kibuců, zemědělských oblastí, které vyrostly uprostřed nehostinné pouště, ale také kráterů, údolí a měst, kde v minulosti kvetl karavanní obchod.

geopark Timna, Houba puště (Izrael, Shutterstock)

Eilat je nejjižnějším bodem v zemi a leží na pobřeží tyrkysového Rudého moře, plného života, jak je možné pozorovat při potápění a šnorchlování. Kromě toho láká na bezkonkurenční ceny díky své bezcelní zóně a své luxusní hotely. V malé zátoce, nedaleko centra města, již 20 let krmí a pečují o osm přátelských delfínů. V nedalekém parku Timna jsou zase pozůstatky chrámů Egypťanů, kteří tady kdysi těžili měď. Nejen děti potěší zoologická zahrada Chai Bar, kde žijí všechny druhy zvířat, která jsou popsaná v Bibli.
Eilat je také dobrým výchozím bodem pro výlety na Egyptský Sinajský poloostrov nebo do Jordánska. Určitě stojí za to udělat si výlet do klášteru Sv. Kateřiny pod Mojžíšovou horou nebo do skalního města Petry, jednoho z novodobých divů světa.

Pro návštěvu Izraele láká množství památek a přírodních krás, množství hor a několik moří, poměrně krátké vzdálenosti a také přispívá nynější doba politického klidu a míru v oblasti Blízkého východu. Česká republika má s touto zemí bezvízový styk.


Ing. Katka Maruškinová

Průvodcování se věnuje již od roku 2004. Zaměřuje se na země Blízkého východu - Libanon, Sýrii, Jordánsko, Egypt, Izrael a Alžírsko. Hovoří arabsky, francouzsky, španělsky a ovládá základy hebrejštiny a perštiny.

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative